Ing. arch. Tomáš Sabin

konateľ / autorizovaný architekt reg.č.: 2106 AA

00421 910 46 46 46

tomas.sabin@sbndesign.sk

 

architektonická súťaž MSÚ Leopoldov

Súťažný návrh na novú budovu MSÚ Leopoldov,

v spolupráci s kolegami

Ing. arch. Stanislav Kukučka a Ing. arch. Juraj Zelman.

 

Autor:

Ing. arch. Tomaš Sabin

 

© SBN Design s.r.o. 2014

 

SBN Design s.r.o.

Šándorova 7, 821 03 Bratislava

IČO: 44 232 501, DIČ: 2022647429

IBAN: SK29 7500 0000 0040 2153 7462